X
تبلیغات
دانشگاه پیام نور مرکز قم

دانشگاه پیام نور مرکز قم

راستی نظرشما نسبت به عملکرد ریاست دانشگاه چی می تونه باشه ؟

قبل از هرچیز خوبه ما تعدادی از اعضای اصلی چارت دانشگاه رامعرفی کنیم
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386ساعت 17:0  توسط نامشخص   | 

آقای پاکدامن (مدیراداری)

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386ساعت 16:46  توسط نامشخص   | 

آقای رفیعی (مدیرآموزشی)

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386ساعت 16:46  توسط نامشخص   | 

حجه السلام حسینی (معاون آموزشی )

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386ساعت 16:46  توسط نامشخص   | 

اقای عیوضی (مدیرمالی )

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386ساعت 16:45  توسط نامشخص   | 

ججه السلام موسوی ( مدیرفرهنگی )

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386ساعت 16:23  توسط نامشخص   | 

خیر مقدم

ضمن عرض سلام خدمت بازد ید کنند گان محترم وبلاگ

با توجه به عنایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در راستای ارائه خدمات از طریق محیط WEB  که هر روز بیش از قبل مورد توجه قرار می گیرد  ما نیز بر آن شدیم تا از این طریق ضمن در  نظر گرفتن توانمند یهای موجود از جمله آشنایی با  سیستم خدمات آموزشی و نوع درخواستهای دانشجویی در چگونگی  دریافت خدمات آموزشی  قد می در این راستا برداشته و با توکل بر خداوند متعال  تعاملی دوطرفه میان دانشجو و دانشگاه برقرار نماییم حال از شما دانشجویان محترم  درخواست می نماییم تا در تحقق بخشیدن به این امر ما را نیز یاری فرمایید

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 22:50  توسط نامشخص   |